Ogłoszenie Zebrania Zwyczajnego Rady SD PAN 28.11.2017

Ogłoszenie Zebrania Zwyczajnego Rady SD PAN 28.11.2017

Szanowni Doktoranci PAN,

Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN odbędzie się 28 listopada 2017r. w Warszawie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Al Solidarności 105 o godz. 10:00 (rejestracja delegatów i obserwatorów 9:00-9:45).

W załączeniu przesyłamy obwieszczenie Przewodniczącego Rady SD PAN ws. zwołania Zebrania, stosowną uchwałę Rady SD PAN, plan obrad oraz formularze zgłoszeniowe delegatów i obserwatorów w pliku doc.

Przypominamy, iż zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2017 do godz. 20.00 zgodnie z procedurą opisaną w Uchwale i na formularzach – dotyczy to także obserwatorów.

Więcej szczegółów już wkrótce. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sd@pan.pl

Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie zgłoszenia delegatów i obserwatorów i niezwlekanie do ostatecznego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

Rada Samorządu Doktorantów PAN

Obwieszczenie

Program Zebrania Zwyczajnego SD PAN

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała RSD PAN