Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Doktoranci PAN,

Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN odbędzie się 28 listopada 2017r. w Warszawie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Al Solidarności 105 o godz. 10:00 (rejestracja delegatów i obserwatorów 9:00-9:45).

W załączeniu przesyłamy obwieszczenie Przewodniczącego Rady SD PAN ws. zwołania Zebrania, stosowną uchwałę Rady SD PAN, plan obrad oraz formularze zgłoszeniowe delegatów i obserwatorów w pliku doc.

Przypominamy, iż zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2017 do godz. 20.00 zgodnie z procedurą opisaną w Uchwale i na formularzach – dotyczy to także obserwatorów.

Więcej szczegółów już wkrótce. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sd@pan.pl

Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie zgłoszenia delegatów i obserwatorów i niezwlekanie do ostatecznego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

Rada Samorządu Doktorantów PAN

Obwieszczenie

Program Zebrania Zwyczajnego SD PAN

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała RSD PAN