Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w III edycji
Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2015.

W celu zgłoszenia Instytutu do udziału w konkursie prosimy o przesłanie wiadomości o treści: “Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa Instytutu).”, na adres :

propan@krd.edu.pl

 

w tytule wiadomości wpisując: “PROPAN 2015 – … (nazwa Instytutu)”. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danego instytutu. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PROPAN 2015”

 

w terminie do 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy.

 Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres jagoda.kicielinska@krd.edu.pl  w temacie wpisując “PROPAN 2015”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 19 listopada 2015 r. o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica

w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

 

PROPAN 2015 – pismo przewodnie

Regulamin_ PROPAN_2015

Formularz PROPAN 2015