Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 27 listopada 2015 r. Zebranie Zwyczajne Doktorantów Polskiej Akademii Nauk wybrało nowy skład Rady Samorządu Doktorantów PAN. W drodze uchwały Rada SD PAN postanowiła o następującym podziale funkcji:

Wojciech Włoskowicz – przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Karolina Bejm – wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Karolina Rutkowska – sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN
Agata Zerka – członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Bartłomiej Gostyński – członek Rady Samorządu Doktorantów PAN

Ustępującej Radzie składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za ogromny wkład pracy wniesiony w poprawę sytuacji doktorantów PAN i za liczne cenne inicjatywy, w tym w szczególności za opracowanie projektu regulaminu stypendium Prezesa PAN!

podziekowania PRWiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński odczytuje podziękowania dla ustępującej Rady SD PAN kadencji 2014/15 (fot. Kancelaria PAN)