Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 25 listopada 2016 r. Zebranie Zwyczajne Doktorantów Polskiej Akademii Nauk wybrało nowy skład Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Ustępującej Radzie składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za ogromny wkład pracy wniesiony w poprawę sytuacji doktorantów PAN i za liczne cenne inicjatywy!

pb253875_1

fot. Delegaci i obserwatorzy Zebrania Zwyczajnego (fot. K.Kupiec)