Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 28 listopada 2017 r. Zebranie Zwyczajne Doktorantów Polskiej Akademii Nauk wybrało nowy skład Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Ustępującej Radzie składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za ogromny wkład pracy wniesiony w poprawę sytuacji doktorantów PAN i za liczne cenne inicjatywy!