Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

16 marca 2016 odbyło się ważne spotkanie: „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”,  którego organizatorem była Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych PAN, a partnerem m.in. Rada Samorządu Doktorantów PAN. Nagrania z debaty są już dostępne w sieci! W pierwszej części rozmawiano o modelu kariery naukowej. Kto nie ma czasowych możliwości zapoznania się z całością nagrania, temu szczególnie polecamy:
od 4:00 – wystąpienie otwarcia wygłoszone przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Prezes PAN, zwracając się do młodych badaczy będących na początkowym etapie swojej drogi naukowej, podkreślił, że podstawą dobrej kariery naukowej powinno być osiągnięcie naukowej doskonałości oraz doskonałego wyniku. Zaznaczył też, że ważna jest dobra instytucja, w której rozpoczynamy kształcenie. Radził, by pracować na osiągnięcia naukowe nieliczne, ale doniosłe. Zwrócił ponadto uwagę na konieczność odejścia od kryteriów ilościowych na rzecz jakościowych.

od 1:13:43 – wypowiedź przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów PAN, Wojciecha Włoskowicza, który podkreślał wysoką jakość studiów doktoranckich w PAN.

Całość nagrania z pierwszej części debaty dostępna pod adresem: https://player.vimeo.com/video/159703554