Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów PAN ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2017. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres propan@krd.edu.pl do 10 października 2017 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PROPAN 2017”.

Oczekujemy:

  • dyspozycyjności czasowa dnia 19 października
  • zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PROPAN w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,
  • posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:

  • czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:
  • ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
  • omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych na uczelniach,
  • omówienie zmian wprowadzonych na uczelniach mających na celu polepszenie sytuacji doktorantów w stosunku do lat ubiegłych,
  • w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły, nabór zgłoszeń do konkursu.

 

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów PAN