Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Samorządu Doktorantów PAN ogłaszają nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2016. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres anna.katarzyna.zaleszczyk@krd.edu.pl do 30 września 2016 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PROPAN 2016”.

Oczekujemy:
• dyspozycyjności czasowej w okresie od października do listopada 2016 r. (planowany termin posiedzenia Kapituły: 3 listopada 2016 r. w siedzibie biura KRD),
• zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PROPAN w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,
• posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:
• czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:
–  ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
–  omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych w instytutach Polskiej Akademii Nauk,
– omówienie zmian wprowadzonych w instytutach Polskiej Akademii Nauk mających na celu polepszenie sytuacji doktorantów w stosunku do lat ubiegłych,
– w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły, nabór zgłoszeń do konkursu.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ma charakter społeczny.