Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

16 marca 2016 odbędzie się ważne dla młodych naukowców wydarzenie: “Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce“, której organizatorem jest Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych PAN, a partnerem m.in. Rada Samorządu Doktorantów PAN. RSD PAN reprezentować będą Wojciech Włoskowicz (przewodniczący Rady) oraz Bartłomiej Gostyński – członek Rady.
Więcej informacji na:
http://rmn.org.pl/
http://www.amu.pan.pl/index.php/homepage