Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Nagrodą główną dla twórców pięciu najlepszych rozwiązań będzie udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Zasady naboru, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:
http://patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/

Zgłoszenia do 15 stycznia 2016 r.