Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Celem konkursu jest wyłonienie Instytutu PAN, który wykazuje się najlepszymi osiągnięciami naukowymi oraz stwarza najlepsze warunki do prowadzenia prac badawczych i kształcenia doktoratów. Oceniany jest okres za ostatnie 3 lata.  
Ponadto celem konkursu jest promocja wszystkich Instytutów PAN, zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców ich dokonań naukowych oraz zachęcenie młodych badaczy do podejmowania współpracy w Instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 1000 PLN, która może zostać wydana na dowolny cel.

Regulamin znajdziesz tutaj: http://kondokpan.edu.pl/tysiac/