Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2017/2018

W obecnej kadencji odbyliśmy spotkania z Władzami Akademii i Dziekanami Wydziałów, na których rozmawialiśmy o sytuacji Doktorantów w Akademii

Uczestniczyliśmy również w szeregu konferencji i konsultacji dotyczących nowej ustawy tzw. Ustawy 2.0 i przyszłości PAN

o tych wydarzeniach staramy się informować Was na bieżąco przez fb, dlatego obserwujcie naszą stronę 😉

W poprzednich latach

Rada Samorządu Doktorantów współpracuje z Władzami Polskiej Akademii Nauk w zakresie dotyczącym studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych PAN.  Podczas szeregu odbytych spotkań oraz konsultacji stanowi ciało doradcze oraz reprezentuje interesy wszystkich Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

 

Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk spotkały się z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michałem Kleiberem oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Markiem Chmielewskim.
Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk spotkały się z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michałem Kleiberem oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Markiem Chmielewskim.
Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk Miały przyjemność spotkać się z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, prof. Markiem Chmielewskim
Alicja Puścian oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk podczas spotkania z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk,                prof. Markiem Chmielewskim
Profesor Marek Chmielewski podczas odbierania nagrody za zasługi dla środowiska doktorantów w Polsce
Prof. Marek Chmielewski podczas odbierania nagrody za zasługi dla środowiska doktorantów w Polsce

 

Katarzyna Kubok spotkała się z Dziekanem wydziału IV PAN Prof. dr hab. Marianem Kaźmierkowskim.
Katarzyna Kubok spotkała się z Dziekanem wydziału IV PAN Prof. dr hab. Marianem Kaźmierkowskim.
Spotkanie Dziekanem Wydziału III prof Markiem Gradem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału III, prof Januszem Lipkowskim
Spotkanie Dziekanem Wydziału III prof Markiem Gradem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału III, prof Januszem Lipkowskim.
Spotkanie w dniu 04.02.2014 z Dziekanem Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – prof. dr hab. Stanisławem Filipowiczem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów prof. dr hab. Jerzym Brzezińskim
Spotkanie w dniu 04.02.2014 z Dziekanem Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – prof. dr hab. Stanisławem Filipowiczem oraz Przewodniczącym Rady Kuratorów prof. dr hab. Jerzym Brzezińskim.