Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W kadencji 2017/2018 współpracujemy z KRD i reprezentujemy “Wasze interesy” na Otwartych zjazdach Zarządu KRD

Do marca 2018 w zarządzie KRD przedstawicielem PAN był Kamil Rudol

A w kadencji 2017/2018 Zbyszek Kubiatowski jest członkiem Komisji Rewizyjnej KRD

Więcej bieżących informacji znajdziecie na naszej stronie fb

W ubiegłych latach

W ramach współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów Rada SD PAN wzięła udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu KRD stanowiąc głos doradczy.Doktoranci PAN tworzą również Komisję ds. Doktorantów PAN przy Zarządzie KRD mającą charakter stały. W tym roku po raz pierwszy w skład Zarządu KRD wchodzi przedstawiciel doktorantów PAN, Jagoda Kicielińska.

 

Spotkanie z Panią Podsekretarz Stanu Prof. dr hab. Darią Lipińską - Nałęcz. Środowisko doktorantów PAN reprezentowały Alicja Puścian, Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.
Spotkanie z Panią Podsekretarz Stanu Prof. dr hab. Darią Lipińską – Nałęcz. W spotkaniu wzięli udział przedstawicielie Rady SD PAN oraz członkowie Zarządu KRD. Środowisko doktorantów PAN reprezentowały Alicja Puścian, Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.
Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN Jagoda Kicielińska została członkiem Zarządu KRD na kadencję 2014
Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN Jagoda Kicielińska została członkiem Zarządu KRD na kadencję 2014
Zarząd KRD Kadencja 2014
Zarząd KRD Kadencja 2014