Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ma przyjemność zaprosić na
II Konferencję Doktorantów Polskiej Akademii Nauk,
która odbędzie się 05-07.10.2018 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym
„4 Żywioły” przy al. Hrabskiej 4 w miejscowości Raszyn-Falenty koło Warszawy.

Biorąc pod uwagę powodzenie I Konferencji, podczas której doktoranci mieli możliwość dogłębnego poznania oraz omówienia nurtujących Nas zagadnień,
należy przewidzieć możliwość ponownego skonkludowania stanowiska doktorantów.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat przyszłej struktury i działalności Polskiej Akademii Nauk, w obliczu zmiany regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Intencją organizatorów jest przede wszystkim poznanie punktu widzenia uczestników na temat przyszłego kształtu studiów doktoranckich.
Poddana dyskusji zostanie również tematyka potencjału, jaki niesie za sobą finansowanie prac badawczych inicjowanych przez doktorantów.
Dodatkowo w ramach konferencji, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu rozwijającym kompetencje miękkie.