Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

*Konferencja Mała Wielka Nauka, Łódź, 10-11 grudnia 2015 r. – *
http://www.mala-wielka-nauka.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w *II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Mała, Wielka Nauka.* Przedsięwzięcie odbywa się z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Doktorantów i ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez młodych przedstawicieli środowiska naukowego i podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki.

Konferencje są i będą organizowane cyklicznie, każdego roku spotkanie jest poświęcone innej problematyce. W tym roku hasłem przewodnim spotkania jest *„Innowacje i idee przyszłości”.*

Osiągnięcia w dziedzinie medycyny i biotechnologii oraz nauk chemicznych, atakże ewolucja szeregu obszarów nowych technologii wywołują żywe zainteresowanie młodych naukowców. Nasza inicjatywa ma wspomóc nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń i rozwój badaczy młodego pokolenia, ma także ukazać konkurencyjność polskich ośrodków naukowo-badawczych.

Intencją organizatorów jest umożliwienie przedstawienia w trakcie dwóch dni konferencji osiągnięć naukowych doktorantów. Wystąpienia młodych badaczy zostaną poprzedzone wykładami uznanych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie. Wystąpienia ustne zostaną przedstawione w trzech blokach tematycznych (chemia i technologia chemiczna, biotechnologia i nauki medyczne, nauki techniczne), dzięki czemu panele tematyczne skupią specjalistów z danego obszaru.

Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji posterowych.

Przewidziane jest także wydanie artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD z nadanym numerem ISBN.

Opłata konferencyjna wynosi 150zł (cena zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne, 2 obiady oraz udział w atrakcji wieczoru). Na miejsce konferencji organizatorzy wybrali Fabrykę Inżynierów XXI wieku – owoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Łódzkiej, mieszczący się w Łodzi, przy ulicy Stefanowskiego 1/15.