Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Tegoroczna konferencja jest już trzecią edycją podjętej przez Radę Doktorantów
PAN inicjatywy. Konferencja Doktorantów PAN jest wydarzeniem mającym na celu integrację środowiska doktorantów i młodych naukowców pracujących w Instytutach Naukowych PAN w całym kraju. Podczas wydarzenia, uczestniczy mają możliwość wspólnej pracy, sposobność do integracji i nawiązania nowych znajomości. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to w przyszłości jeszcze lepszą wymianą doświadczeń oraz interdyscyplinarną pracą nad badaniami realizowanymi przez środowisko doktorantów PAN.

Celem tegorocznej edycji jest podjęcie dyskusji na temat przyszłej struktury i działalności Polskiej Akademii Nauk, w związku z pracami nad projektem nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy dokładają również wszelkich starań, aby III Konferencja Doktorantów PAN
była konferencją o charakterze naukowym, poprzez wprowadzenie formuły aktywnego uczestnictwa doktorantów w część merytoryczną wydarzenia, podczas którego zostanie również poruszona tematyka technik edukacji z poszczególnych obszarów wiedzy, w szczególności mając na uwadze takie zagadnienia jak: w jaki sposób przekazywać skomplikowaną wiedzę w sposób zrozumiały oraz efektywny dla każdego z odbiorów. Na podstawie wystąpień doktorantów zostanie wyłoniony doktorant, który zdobędzie
w głosowaniu uczestników konferencji najwięcej punktów. Nie sposób także pominąć na tego typu wydarzeniu spotkania ze specjalistą z zakresu uzyskiwania grantów, co wpłynie na świadomość doktorantów co do zasad, procedury i możliwości w uzyskiwania grantów.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji – link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4IAZe5Cu-5g50U_tMR5l8rM-h0xeayYbLF3GsE9uxdKgEfQ/viewform a po więcej informacji odsyłamy na bieżąco aktualizowaną stronę SD PAN na fb https://www.facebook.com/Rada-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-PAN-497858543568730/?ref=bookmarks