Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

(English below)

official conference website:
www.kondokpan.edu.pl

Szanowni Doktoranci/Szanowne Doktorantki

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na IV Konferencję Doktorantów PAN organizowaną przez Radę Samorządu Doktorantów PAN, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku.
Rejestracja trwa do 20 listopada 2020 roku.

W tym roku konferencja odbędzie się w formie online, za pomocą platformy MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział w konferencji może być czynny (wystąpienie popularnonaukowe) lub bierny. Prezentacje wystąpień mogą być w języku polskim lub angielskim. Wystąpienia wliczają się do dorobku naukowego doktoranta, a książka abstraktów zostanie udostępniona na oficjalnej stronie konferencji oraz wysłana do autorów wystąpień popularnonaukowych.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji, który zostanie wysłany na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do każdego uczestnika na skrzynki mailowe po zakończeniu procesu rejestracji.

Celem IV Konferencji Doktorantów PAN jest promowanie działalności młodych naukowców. Podobnie jak w latach ubiegłych, liczymy, że i tym razem konferencja będzie dla Państwa doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz integracji środowiska doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: sd@pan.pl

———————————————————-

You are warmly invited to the 4th Conference of the PhD Students of the Polish Academy of Sciences (KonDokPAN) organized by the PhD Students Council of the Polish Academy of Sciences which will be held on November 23, 2020 using the MS Teams platform (online edition).

The aim of the 4th KonDokPAN is to promote the activities of young scientists. As in previous years, we hope that this time the conference will be an excellent opportunity for you to broaden your knowledge, gain new skills and integrate the community of doctoral students of the Polish Academy of Sciences.

Each participant of the conference will receive a certificate confirming participation, which will be sent to the e-mail provided in the registration form. The detailed conference program will be sent to each participant via e-mail after the registration is completed.

Participation in the conference is free of charge. PhD students’ presentations may be in Polish or English.

Registration is open until November 20, 2020.

If you have any questions, please contact us by email: sd@pan.pl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ważne informacje (Important information):
Podczas rejestracji dołącz abstrakt wystąpienia (w formacie PDF) według szablonu z linku:
During registration process, attach an abstract (in PDF format) using a template from the link below:

!!! LINK do abstraktu/ Abstract template !!!

Link do rejestracji znajduje się tutaj / The registration link is here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenqqU4Dt2eUc_5s6yWtjSXzq5Ll_2y3JiT4AnV9_mdgJvdoA/viewform?usp=sf_link