Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Po aktualne informacje odsyłamy na stronę fb https://www.facebook.com/Rada-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-PAN-497858543568730/?ref=bookmarks