Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ma przyjemność zaprosić na
II Konferencję Doktorantów Polskiej Akademii Nauk,
która odbędzie się 05-07.10.2018 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym
„4 Żywioły” przy al. Hrabskiej 4 w miejscowości Raszyn-Falenty koło Warszawy.

Biorąc pod uwagę powodzenie I Konferencji, podczas której doktoranci mieli możliwość dogłębnego poznania oraz omówienia nurtujących Nas zagadnień,
należy przewidzieć możliwość ponownego skonkludowania stanowiska doktorantów.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat przyszłej struktury i działalności Polskiej Akademii Nauk, w obliczu zmiany regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Intencją organizatorów jest przede wszystkim poznanie punktu widzenia uczestników na temat przyszłego kształtu studiów doktoranckich. Poddana dyskusji zostanie również tematyka potencjału, jaki niesie za sobą finansowanie prac badawczych inicjowanych przez doktorantów.

Dodatkowo w ramach konferencji, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu rozwijającym kompetencje miękkie.

W celu rejestracji na konferencję wybrani przez Instytut doktoranci są proszeni o uzupełnienie poniższego formularza do dnia 20 września 2018 r. do godziny 20:00.

Formularz rejestracyjny

Ze względu na to, iż RSD PAN nie posiada żadnych środków finansowych na prowadzenie swojej działalności, zmuszeni jesteśmy wprowadzić opłatę konferencyjną.

Koszt udziału jednego uczestnika to 500 zł. Wpłaty nie są wymagane w chwili rejestracji.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnimy doktorantom transport z Warszawy do Falent, nocleg, pełne wyżywienie, udział w obradach i szkoleniach, transport z Falent do Warszawy.

Dane do przelewu:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Koszykowa 60/62 lok. 11

00-673 Warszawa

nr konta 20 1140 1010 0000 5383 2200 1001

NIP 7010333304

​W treści przelewu prosimy umieścić następujący tytuł: „II Konferencja Doktorantów PAN” + Nazwa Instytutu + Imię i Nazwisko Doktoranta + Imię i Nazwisko Doktoranta