Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

8 marca 2016 r. w Instytucie Nenckiego odbyło się I Spotkanie Kierowników Studiów Doktoranckich PAN. Obrady otworzyło wystąpienie Wiceprezesa Akademii, p. prof. Pawła Rowińskiego. Kierownicy Studiów Doktoranckich w swoich referatach przedstawili inicjatywy i pomysły, jakie realizują w ramach swojej funkcji, oraz problemy, z jakimi się borykają. Na spotkaniu Radę Samorządu Doktorantów PAN reprezentowali: przewodniczący Wojciech Włoskowicz, wiceprzewodnicząca Karolina Bejm oraz członek Bartłomiej Gostyński. W swoim wystąpieniu przewodniczący RSD PAN przedstawił zebranym działalność Rady. W imieniu doktorantów Akademii podziękował też Kierownikom Studiów za ich zaangażowanie w kształcenie młodych naukowców. Między innymi to właśnie poświęceniu Naszych Kierowników Studiów Doktoranckich zawdzięczamy to, że studia doktoranckie w instytutach PAN mają elitarny charakter i stoją na najwyższym poziomie, pod wieloma względami wyznaczając ogólnopolski wzorzec jakości.