Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W ramach działalności na rzecz środowiska Doktorantów PAN nasi przedstawiciele wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy o zmianie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.  Rada SD PAN, podczas udziału w pracach Sejmowych Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponowała opracowane przy współpracy z Władzami Polskiej Akademii Nauk poprawki  do powyższego aktu prawnego. Dodatkowo podczas spotkania z Przewodniczącą sejmowej podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krystyną Łybacką przedstawiły najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji prawnej doktorantów PAN w Polsce.

 

Natalia Michalak. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Natalia Michalak. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jagoda Kicielińska. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jagoda Kicielińska. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Anna Katarzyna Zaleszczyk. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Anna Katarzyna Zaleszczyk. Sejmowa Podkomisja ds. Nauki i Szkolnictwa