Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Pełnomocnicy Rady SD PAN ds. Popularyzacji Nauki powołani w dn. 17 lutego 2016:

mgr Karolina Zajdel ( Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN)

mgr Zbigniew Kubiatowski ( Instytut Archeologii i Etnologii PAN)