Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty złożone na ręce Prezesa PAN mające na celu implementację prawną art. 70a Ustawy o PAN mówiącego o możliwość ubiegania się doktorantów PAN o stypendium Prezesa PAN.

Pismo do Prezesa PAN

Opinia Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Opinia Komisji Prawnej przy Radzie SD PAN

Opinia Rzecznika Praw Doktoranta

Pismo popierające Przewodniczącego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów