Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.


 Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków finansowych na naukę.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności.


Rozporządzenie w sprawie postępowań dyscyplinarnych.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.