Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

ZO 16 czerw 201616 czerwca 2016 r. odbyła się w Warszawie 132. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, które jest najwyższym organem Akademii. Podczas obrad Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przedstawił członkom korporacji sprawozdanie z działalności statutowej PAN w roku 2015. W swoim wystąpieniu uwagę poświęcił także prowadzonym w jednostkach PAN studiom doktoranckim, podkreślając przy tym, że kształcenie młodych naukowców jest ważnym elementem życia naukowego instytutów. Szczególną satysfakcją jest dla nas to, że Prezes Jerzy Duszyński na forum Zgromadzenia nakreślił też członkom PAN działalność Rady SD PAN, wspominając m.in. o PANelu Wiedzy. Na zaproszenie Prezesa PAN na sesji Zgromadzenia Ogólnego obecny był przewodniczący RSD PAN Wojciech Włoskowicz.

Na zdjęciu: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński z Karoliną Bejm (wiceprzewodniczącą RSD PAN i doktorantką Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, w którego siedzibie odbyło się Zgromadzenie Ogólne) oraz Wojciechem Włoskowiczem (przewodniczącym RSD PAN, Instytut Slawistyki PAN) (fot. Anna Bielec, PAN)

Doktorantko! Doktorancie! Czy dbasz o szczepienia swoje i swoich Bliskich?

Częścią sesji Zgromadzenia Ogólnego jest też zawsze debata merytoryczna. Tym razem jej tematem była kwestia szczepień ochronnych, zasad przygotowywania i stosowania szczepionek oraz szkodliwego oddziaływania ruchów antyszczepionkowych. Prelegenci podkreślali, że zgromadzona dotychczas wiedza naukowa jednoznacznie wskazuje na konieczność i bezpieczeństwo szczepień. Szczepić powinno się zarówno dzieci, jak i dorosłych. Poważnym problemem jest w Polsce bardzo niska wyszczepialność przeciwko grypie.

Wobec tego problemu społecznego i medycznego Polska Akademia Nauk zajęła jednoznaczne stanowisko, uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne. Stwierdza w nim m.in.: „Fakty niezbicie wskazują na potrzebę i bezpieczeństwo wykonywania szczepień w celu ochrony jednostek i populacji przed chorobami zakaźnymi”.

Stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień ochronnych opublikowane zostało na stronach PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/296-wazne-aktualnosci/4014-stanowisko-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-szczepien-ochronnych?jjj=1466235777429

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.