kadencja 2018/2019

Anna Domżalska-Pieczykolan

Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Organicznej PAN
Kontakt: adomzalska.rsdpan@gmail.com


Paulina Janik

Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: samorzad.inp.pan@gmail.com


Sylwia Pospuła

Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Kontakt: pospula@isez.pan.krakow.pl


Małgorzata Ciężkowska

Członek Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Kontakt: mciezkowska@ibib.waw.pl


Mikołaj Sałek

Członek Rady SD PAN
Reprezentant V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Kontakt: msalek@imdik.pan.pl


Anna Graczyk

Pełnomocnik Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Kontakt: