Wojciech Maciołek
Przewodniczący Zespołu Prawnego Rady SD PAN
Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: maciolek.wojciech@gmail.com