PROPAN 2019

Ogłoszenie Konkursu PRODOK/PROPAN 2019
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
zaprasza serdecznie do udziału w
Konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce
PRODOK 2019
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz Read more