132. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk

ZO 16 czerw 201616 czerwca 2016 r. odbyła się w Warszawie 132. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, które jest najwyższym organem Akademii. Podczas obrad Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przedstawił członkom korporacji sprawozdanie z działalności statutowej PAN w roku 2015. W swoim wystąpieniu uwagę poświęcił także prowadzonym w jednostkach PAN studiom doktoranckim, podkreślając przy tym, że kształcenie młodych naukowców jest ważnym elementem życia naukowego instytutów. Szczególną satysfakcją jest dla nas to, że Prezes Jerzy Duszyński na forum Zgromadzenia nakreślił też członkom PAN działalność Rady SD PAN, wspominając m.in. o PANelu Wiedzy. Na zaproszenie Prezesa PAN na sesji Zgromadzenia Ogólnego obecny był przewodniczący RSD PAN Wojciech Włoskowicz.

Na zdjęciu: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński z Karoliną Bejm (wiceprzewodniczącą RSD PAN i doktorantką Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, w którego siedzibie odbyło się Zgromadzenie Ogólne) oraz Wojciechem Włoskowiczem (przewodniczącym RSD PAN, Instytut Slawistyki PAN) (fot. Anna Bielec, PAN)

Read more