Nowa Rada SD PAN wybrana

W dniu 27 listopada 2015 r. Zebranie Zwyczajne Doktorantów Polskiej Akademii Nauk wybrało nowy skład Rady Samorządu Doktorantów PAN. W drodze uchwały Rada SD PAN postanowiła o następującym podziale funkcji:

Wojciech Włoskowicz – przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN
Karolina Bejm – wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN
Karolina Rutkowska – sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN
Agata Zerka – członek Rady Samorządu Doktorantów PAN
Bartłomiej Gostyński – członek Rady Samorządu Doktorantów PAN Read more

Posiedzenie Prezydium i 131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

Z przyjemnością informujemy, że na zaproszenie wystosowane z upoważnienia Prezesa PAN Rada Samorządu Doktorantów PAN była w dniach 1 i 3 grudnia 2015 r. reprezentowana na posiedzeniu Prezydium PAN i na 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN. Przedstawicielem Rady SD PAN na obu posiedzeniach był jej przewodniczący mgr Wojciech Włoskowicz. Read more