Skład Zespołu Prawnego Rady SD PAN 2018

Kinga Paprocka
Przewodnicząca Zespołu Prawnego Rady SD PAN
Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: kinga.paprocka@intmail.pl

 

 


Jakub Celej

Piotr Klejment

Dorota Groszfeld

Maciej Klonowski

Paulina Janik

Magdalena Osińska