Skład Zespołu Prawnego Rady SD PAN 2018

Kinga Paprocka
Przewodnicząca Zespołu Prawnego Rady SD PAN
Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: kinga.paprocka@intmail.pl

 

 


Trwa nabór do zespołu prawnego do dnia 16.02.2018 do godziny 15.00