Skład Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Anna Domżalska
Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Organicznej PAN
Kontakt: adomzalska.rsdpan@gmail.com

adomzalska@icho.edu.pl

 

 

 

 


Zbigniew Kubiatowski
Wiceprzewodniczący Rady SD PAN
Reprezentant I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Kontakt: z.kubiatowski@gmail.com

 

 

 

 


Łucja Wiktorowska
Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Farmakologii PAN
Kontakt: lucja.wiktorowska@gmail.com

 

 

 

 


Magdalena Gos
Członek Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Kontakt: m.gos@ipan.lublin.pl

 

 

 

 


Reprezentant wydziału IV: Brak

Zgodnie z Regulaminem Rady SD PAN członkiem rady może być tylko doktorant/ doktorantka (będąca słuchaczem studiów doktoranckich w roku w którym jest członkiem rady) oraz barkiem możliwości logistycznej zorganizowania wyborów uzupełniających, brak w radzie reprezentanta Wydziału IV.


Paulina Janik

Pełnomocnik Rady SD PAN ds. organizacji II Konferencji Doktorantów PAN