Poprzednie Kadencje

Kadencja 2014/2015

Tomasz Sawicki
Pełnomocnik do spraw Popularyzacji Nauki
06.01.2015 – 13.01.2016

Kadencja 2013/2014

Dawid Głów
Pełnomocnik do spraw Kontaktów z Mediami
07.01.2014 – 22.04.2014

Kamila Sfugier
Pełnomocnik do spraw Popularyzacji Nauki
23.02.2014 – obecnie

Beata Kądziołka
Pełnomocnik do spraw Obiegu Informacji
23.02.2014 – obecnie

Natalia Kapek
Pełnomocnik do spraw Promocji Stypendiów Doktoranckich
13.04.2014 – 07.06.2014

Magdalena Owczarek
Pełnomocnik do spraw Promocji Stypendiów Doktoranckich
13.04.2014 – 07.06.2014

Tomasz Lebitko
Pełnomocnik do spraw Kontaktów z Mediami
07.06.2014 – obecnie

 


 

 

Kadencja 2012/2013