Pełnomocnicy Rady SD PAN

Elżbieta Manuiło
Pełnomocnik do spraw Promocji Multimedialnej
13.01.2016 – obecnie

Natalia Pierunek
Pełnomocnik do spraw konkursu PROPAN
17.02.2015 – obecnie

Natalia Drabińska
Pełnomocnik do spraw Funduszu Pomocy Materialnej i Stypendium Prezesa PAN
07.09.2015 – obecnie