I Spotkanie Kierowników Studiów Doktoranckich PAN

8 marca 2016 r. w Instytucie Nenckiego odbyło się I Spotkanie Kierowników Studiów Doktoranckich PAN. Obrady otworzyło wystąpienie Wiceprezesa Akademii, p. prof. Pawła Rowińskiego. Kierownicy Studiów Doktoranckich w swoich referatach przedstawili inicjatywy i pomysły, jakie realizują w ramach swojej funkcji, oraz problemy, z jakimi się borykają. Na spotkaniu Radę Samorządu Doktorantów PAN reprezentowali: przewodniczący Wojciech Włoskowicz, wiceprzewodnicząca Karolina Bejm oraz członek Bartłomiej Gostyński. Read more

Spotkanie z Wiceprezesem Akademii

W dniu 7 marca 2016 r. przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów PAN – Wojciech Włoskowicz i Bartłomiej Gostyński – obecni byli na spotkaniu z p. prof. Pawłem Rowińskim. Tematem rozmowy była sytuacja prawna uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach PAN oraz ogólny model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Read more