Warsztaty Sportów Wodnych

Doktorantki, Doktoranci!

Zapraszamy Was na I Warsztaty Sportów Wodnych organizowane przez Krajową
Reprezentację Doktorantów, współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad wydarzeniem Read more